Tag Archives: ycie

Prosumenci w poszukiwaniu przycisku ?wy??cz?. Euro RSCG Sensors przedstawia najnowszy Prosumer Report: ?Cyfrowe ?ycie?

Zaawansowane technologie dawno ju? przesta?y pe?ni? funkcje wy??cznie u?ytkowe. Jak pokazuj? wyniki globalnego Prosumer Report: ?Cyfrowe ?ycie? przedstawionego przez Euro RSCG Sensors, pomimo ?e uwa?amy rozwój technologiczny za g?ówn? przyczyn? rosn?cego tempa ?ycia, zaniku prywatno?ci i bezpo?rednich kontaktów mi?dzyludzkich, doceniamy

W 48 godzin może powstać nawet kilkadziesiąt wartościowych aplikacji internetowych. Gdzie? Podczas Hackfestu

Hackfest to maraton programistyczny, który odbył się w tym roku równolegle w Poznaniu, Bielsku-Białej i online. W imprezie wzięło udział 90 osób, które przez 48 godzin - bo tyle trwał maraton - stworzyły 30 aplikacji internetowych.

Najlepsze aplikacje wybierali zarówno …

Top