Miłość Wiadomości branżowe

Czy będzie zbiorowy pozew kibiców odwołanego meczu Polska – Anglia ?

W ostatnim czasie można zaobserwować tendencję zmierzającą do rozstrzygania sporów w systemie tzw. pozwów zbiorowych. Kilka dni temu prasę obiegła informacja o pozwie zbiorowym przeciwko Pobieraczek.pl, wcześniej pozew zbiorowy mieli

W ostatnim czasie można zaobserwować tendencję zmierzającą do rozstrzygania sporów w systemie tzw. pozwów zbiorowych. Kilka dni temu prasę obiegła informacja o pozwie zbiorowym przeciwko Pobieraczek.pl, wcześniej pozew zbiorowy mieli składać klienci Amber Gold. Problem wraca niczym bumerang przy okazji odwołanego z powodu warunków atmosferycznych meczu reprezentacji Polski i Anglii na Stadionie Narodowym w Warszawie. Czy w świetle prawa kibice mogą domagać się zadośćuczynienia w systemu pozwu zbiorowego?


Wydaje się, że niestety nie - prostuje sprawę Kancelaria PDB LEGAL Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy.  Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym precyzuje, że w takim postępowaniu dochodzone są roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej (postępowanie grupowe).  Niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę na to, iż w art. 1 ust. 2 tej ustawy ustawodawca przewidział, że nie ma ona zastosowania w przypadku roszczeń o ochronę dóbr osobistych.

"Wydaje się, że o ile można próbować przyjąć ? bardzo  ostrożnie - tezę, iż nieobejrzenie meczu powoduje uszczerbek (krzywdę) w postaci zakłócenia prawa do relaksu, to pozew grupowy będzie w tym przypadku wyłączony" - mówi Mec. Monika Brzozowska, z kancelarii PDB LEGAL Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy.

Zdaniem Mecenas M. Brzozowskiej sama sprawa związana z udowodnieniem naruszenia dobra osobistego wskutek niedojścia do skutku meczu Polska - Anglia, też nie byłaby prosta - bo jak wspomina "Warto pamiętać, że niektóre sądy uznają, że tam gdzie mamy do czynienia z nienależytym wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy, nie można domagać się ochrony z tytułu dóbr osobistych"

 Nie zapominajmy jednak o najważniejszym: "warunkiem dochodzenia roszczeń z tytułu dóbr osobistych jest również bezprawność działania sprawcy naruszenia. I tu widziałabym trudności w tego typu pozwem. Choć oczywiście nie można wykluczyć, że w niektórych sytuacjach działanie organizatora, prowadzące do "zmarnowania" czasu wolnego, może być jednocześnie naruszeniem jakiegoś dobra osobistego, w tym np. zdrowia, wolności osobistej itp. ale z pewnością byłaby to sprawa dość skomplikowana"  - dodaje Mec. Monika Brzozowska.

Wydaje się, że prostsza byłaby sprawa o zwrot opłaty za bilet, choć też wymagałoby pewnych założeń. ?Tego typu łączne roszczenie może być przedłożone w sprawach o roszczenia pieniężne, ale tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka grupy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy ? po prostu każdy uczestnik musi wyrazić zgodę na ryczałtowe określenie należnego jemu odszkodowania? ? wskazuje Mec. Paweł Derlikowski z Kancelarii PDB Legal. 

 


PDB LEGAL | Kancelaria Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy

Kancelaria Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy prowadzi wyspecjalizowane i kompleksowe doradztwo prawne w Polsce i na świecie. Skuteczność naszym prawnikom zapewnia indywidualne i praktyczne podejście do każdej sprawy oraz głęboka wiedza prawna i doświadczenie na rynku usług prawnych, sięgające 1986 roku. 

Specjalizujemy się w dziedzinach prawa Internetu ? w szczególności własności intelektualnej, prawa autorskiego, prawa komputerowego, prowadzenia sprzedaży on-line, prawa e-biznesu i e-commerce, prawa spółek ? ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych, spółek cywilnych, a także wspólnot mieszkaniowych oraz prawa farmaceutycznego i ochrony roślin głównie w zakresie badań klinicznych, reklam środków farmaceutycznych oraz wprowadzenia środków ochrony roślin do obrotu. 

Kancelaria Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy świadczy stałe doradztwo prawne na terenie Polski, Niemiec oraz USA, w przypadkach indywidualnych również w innych krajach wskazanych przez Klienta. Prowadzimy obsługę prawną w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Kancelaria podejmuje zarówno stałą jak i doraźną współpracę, świadcząc pomoc prawną na rzecz małych firm, średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również osób fizycznych.


Siedziba Kancelarii w Warszawie 
? ul. Grzybowska 4/117, 00-131 Warszawa. Telefon: 22 622 54 80/81, Email: [email protected] 

Oddział w Krakowie ? ul. Brodowicza 2/2, 31-518 Kraków Telefon: 12 431 08 50, Email: [email protected] 

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy