Miłość Wiadomości branżowe

Po co nam Euro 2012? Odpowiedzialne Mistrzostwa

25 kwietnia 2012 r. odbędzie się organizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu debata pt. „Po co nam Euro 2012? Odpowiedzialne Mistrzostwa”. Zaproszeni goście będą poruszać zagadnienie sponsoringu wydarzenia oraz wpływu Euro 2012 na życie lokalnych społeczności i środowisko naturalne. Oś programu stanowić będzie debata dotycząca pozytywnych aspektów mistrzostw oraz towarzyszących im kontrowersji.

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie m.in. program odpowiedzialności społecznej UEFA EURO 2012. O godzinie 11:30 rozpocznie się moderowana przez Michała Olszańskiego debata oksfordzka pt. „Po co nam Euro 2012? Odpowiedzialne Mistrzostwa”. Wezmą w niej udziałem goście skupieni w dwóch antagonistycznych drużynach. W drużynie zwolenników mistrzostw znajdą się  Prof. Anna Giza-Poleszczuk (Projekt Społeczny 2012), Mikołaj Piotrowski (PL.2012) oraz dr Rafał Pankowski (Stowarzyszenie „NIGDY WIECEJ”). Wśród oponentów będą Joanna Piotrowska, (Feminoteka), Karolina Thel (Instytut Badań Przestrzeni Publicznej) oraz Gabriela Kuhn (Fundacja Dzieci Niczyje).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązują jedynie zapisy mailowe pod adresem [email protected].

„Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie”

Debata jest kolejnym spotkaniem z cyklu „Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie”, poświęconego idei społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2006 roku. Spotkania skierowane są do przedstawicieli świata biznesu, administracji państwowej oraz organizacji pozarządowych.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #aplikacji   #dla   #dzi   #dzieci   #jeszcze