Znaczek ?75. rocznica Zbrodni Katyńskiej?

Teaser

Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek emisji ?75. Rocznica Zbrodni Katyńskiej?. 

Przedstawione na znaczku spętane skrzydła wojskowego orzełka, symbolizują spętane ręce polskich oficerów, rozstrzeliwanych w lesie katyńskim.

Mianem zbrodni katyńskiej określa się rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Egzekucje wykonywane były przez radziecką policję polityczną, NKWD. W latach 1940?1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, dopiero 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to ?jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu?

Autorką projektu znaczka o wartości 1,75 zł jest Marzanna Dąbrowska. Znaczek wydrukowano w nakładzie 270 tys. szt. na papierze fluorescencyjnym, techniką offsetową, w formacie 31,25 x 39,5 mm w arkuszu sprzedażnym po 9 znaczków.

Walor filatelistyczny "75. rocznica Zbrodni Katyńskiej" oraz inne wydawnictwa Poczty Polskiej można nabyć w sklepie internetowym: http://www.filatelistyka.poczta-polska.pl

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło Poczta Polska. Dostarczył
Authors
Top