WPROST z zastrzeżonymi prawami

Teaser

Tygodnik WPROST dołączył do wydawców, którzy przyjęli regulamin Izby Wydawców Prasy dotyczący ochrony artykułów prasowych. Od najbliższego poniedziałku wybrane materiały w tygodniku będą opatrzone znakami ? i ?, oznaczającymi zastrzeżenie praw oraz odpłatność za wykorzystanie treści.

Wkrótce także znaczki ? i ? pojawią się przy materiałach autorskich w serwisie Wprost.pl. Stosowna informacja i cennik wykorzystania treści z tygodnika i serwisu Wprost.pl są już dostępne na stronie http://www.wprost.pl/regulamin. Informacja o objęciu ochroną materiałów tygodnika znajdzie się również w stopce.

To efekt przyjęcia przez WPROST ?Regulaminu korzystania z artykułów prasowych? zaproponowanego w styczniu przez Izbę Wydawców Prasy. Regulamin ma chronić interesy wydawców, którzy finansują twórczość dziennikarską, z której następnie korzystają podmioty opierające swoje modele biznesowe na dystrybucji cudzych treści. Te zjawiska destrukcyjnie wpływają na przebieg procesu wydawniczego, ograniczając w ten sposób jego efektywność i profesjonalność oraz innowacyjność działania wydawców prasy i wydawców internetowych ? napisali w komentarzu do regulaminu przedstawiciele Izby Wydawców Prasy.

Także AWR WPROST wielokrotnie podnosiła problem zbyt obszernego cytowania przez inne media autorskich materiałów tygodnika. ?Dochodzi do sytuacji absurdalnych, w których w serwisie Wprost.pl wisi krótka zapowiedź najciekawszych tekstów z najnowszego numeru, a w innych serwisach można przeczytać streszczenia i omówienia całego tekstu z najciekawszymi fragmentami? ? mówi redaktor naczelny WPROST Sylwester Latkowski. ??To powoduje, że w poniedziałek czytelnik nie ma potrzeby iść do kiosku, bo wydaje mu się, że wszystkie najciekawsze rzeczy już przeczytał ? w ogólnodostępnych serwisach?.

AWR już w ubiegłym roku zaczęła dokładniej monitorować inne media, w tym przede wszystkim serwisy internetowe, pod kątem nadużycia przez nie prawa cytatu, a także udostępniania w sieci całych wydań tygodnika. Do serwisów nagminnie naruszających prawa AWR WPROST były wysyłane stosowne pisma prawne. ?Oznaczenie artykułów w tygodniku i w serwisie spowoduje, że nie będzie wątpliwości co do tego, które materiały podlegają ochronie. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której niektóre serwisy czerpią wcale niemałe korzyści z przepisywania cudzych publikacji. W świecie materialnym nazywa się to kradzieżą? ? mówi prezes AWR WPROST, Michał M. Lisiecki. Podkreśla, że pasożytnicza działalność niektórych mediów jest podcinaniem gałęzi, na której znajdują się wszyscy wydawcy. Solidarność środowiskowa jest niezbędna, żeby skutecznie walczyć z tym procederem. ?Dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do wydawców, którzy przyjęli regulamin IWP? ? mówi Lisiecki.   


dostarczył infoWire.pl
Źródło PMPG POLSKIE MEDIA S.A.. Dostarczył
Authors
Top