Miłość Wiadomości branżowe

EURO spoko?

 

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej są trzecią największą imprezą sportową na świecie. Wg szacunków nasz kraj odwiedzi około miliona osób, z różnych krajów, różnych kultur i różnych systemów prawnych. Prawdziwa wieża Babel. Zanim więc sami wybierzemy się na mecz (szczęśliwcy, którzy wylosowali bilety) lub do strefy kibica (cała reszta), warto wiedzieć, jakie korzyści daje posiadanie polisy ubezpieczenia ochrony prawnej.  

Aby EURO 2012 było ?spoko? należy unikać ryzykownych zachowań, nie wybierać się w miejsca podwyższonego ryzyka, nie prowokować sytuacji, które budzą agresję i tak dalej. Niby wszystko jasne. Ale każdy, kto choć raz był na wypełnionym po brzegi stadionie lub oglądał mecz w towarzystwie stu tysięcy osób wie, że sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie. Dobrze więc wyposażyć się w stosowną wiedzę odnośnie zasad obowiązujących podczas imprez masowych.

Zmiany w definicji imprezy masowej

13 stycznia 2012r. uległa zmianie definicja imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej.

W myśl obecnych przepisów imprezą masową jest również zorganizowane, publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 metry, czyli w strefach kibica ? mówi Maciej Żyłka, radca prawny D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

Zgodnie z wytycznymi UEFA strefy kibica muszą znajdować się w centrum miasta i dawać kibicom możliwość publicznego i bezpłatnego oglądania na żywo wszystkich spotkań. Ale wszystko, co się tam znajdzie, poza transmisją, będzie płatne. I to sporo. Ponieważ strefy kibica powstały dzięki jednemu ze sponsorów, producentowi piwa, zatem ten trunek będzie się lał wartkimi strumieniami (oczywiście na wyłączność i oczywiście tylko w plastikowych kubkach). A to może rodzić konsekwencje, zwłaszcza u tych, którym czerwcowe słońce i złote bąbelki ograniczą ostrość widzenia i myślenia.  Dlatego strefy kibica będą chronione przez zwiększone jednostki policji i ochrony (tylko w Warszawie strefę kibica będzie ochraniało 1007 pracowników ochrony).

Opieka medyczna

Nowe przepisy regulują minimalne wymagania dotyczące zabezpieczenia imprezy masowej pod względem medycznym. Oczywiście impreza rangi mistrzostw Europy rządzi się swoimi prawami. Dlatego punktów medycznych będzie znacznie więcej, nie tylko na stadionach i w strefach kibiców, ale także na lotniskach, dworcach, parkingach i w centach miast. Organizatorzy zwiększyli ilość jednostek o dodatkowe 23 zespoły ratownictwa medycznego w miastach-gospodarzach, 4 dodatkowe zespoły w województwie podkarpackim w rejonie przygranicznym z Ukrainą i 2 dodatkowe w Krakowie (miejscu pobytu trzech ekip: Holandii, Anglii i Włoch). Każde miasto-gospodarz wyznaczyło szpitale referencyjne, dysponujące oddziałami ratunkowymi, chirurgicznymi i urazowymi. Większa jest również liczba karetek, helikopterów medycznych i łóżek w szpitalach.

Zakaz wnoszenia przedmiotów i alkoholu

W myśl przepisów, które weszły w życie 13 stycznia 2012 r. zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Zarówno na stadion jak i do strefy kibica będzie się można dostać wyłącznie po szczegółowej kontroli odzieży i bagażu. Możliwe jest, że przy wejściach będą zorganizowane depozyty, w których za potwierdzeniem będzie można zostawić zarekwirowane przedmioty i odebrać je po wyjściu z imprezy masowej.  

Odpowiedzialność uczestników masowych imprez sportowych

Każdy uczestnik imprezy masowej, który nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.

Takiej samej karze podlega również uczestnik, który przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności (a w czasie imprezy sportowej w sektorze innym niż wskazany na bilecie) i nie opuszcza go mimo wezwania osoby uprawnionej ? wyjaśnia prawnik D.A.S.

Odmowa wykonania polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, grozi karą ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł. Taką samą karą zagrożone jest wnoszenie lub posiadanie przez uczestnika napojów alkoholowych oraz używanie elementów odzieży uniemożliwiających lub utrudniających rozpoznanie. Prowokowanie w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu tej imprezy, karane jest grzywną nie mniejszą niż 180 stawek dziennych albo karą ograniczenia wolności.

Odpowiedzialność organizatorów

Wzmożone patrole policji i ochrony, bezpieczne stadiony, jeszcze bezpieczniejsze strefy kibica i panująca wszędzie przyjazna atmosfera piłkarskiego święta może jednak nie wystarczyć. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, co oznacza, że szkody mimo wszystko mogą się zdarzyć. Dlatego warto wiedzieć, od kogo ewentualnie domagać się odszkodowania.

Za szkody wyrządzone w związku z przebiegiem mistrzostw Europy UEFA EURO 2012 odpowiedzialność ponoszą przede wszystkim jej organizatorzy (czyli PZPN w przypadku meczów i miasta w przypadku stref kibica). Po pierwsze odpowiadają za szkody obejmujące równowartość zniszczonego lub uszkodzonego mienia, po drugie za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy.

Adresatem największej ilości wniosków o odszkodowanie są właśnie organizatorzy. Roszczenia można jednak kierować również do władz miejskich, wydających pozwolenia na przeprowadzenie imprezy, a także do odpowiednich jednostek: policji, straży pożarnej, służb porządkowych czy przewoźników (na przykład w sytuacji, gdy podczas bójki kibiców w autobusie czy tramwaju ucierpiał przypadkowy pasażer).

Poszkodowany może również zgłaszać roszczenia (np. za zniszczenie telefonu, aparatu czy okularów, uszkodzenia ciała) do innych uczestników imprezy, którzy odpowiadają za własne zawinione, względnie bezprawne, działania lub zaniechania (np. za rzucenie kamieniem, butelką, petardą itp.) i to zarówno samodzielnie jak i wraz z pozostałymi podmiotami ? mówi Maciej Żyłka. ? Egzekucja może być trudniejsza, kiedy sprawcą okaże się obcokrajowiec (obojętnie czy z obszaru UE czy spoza), bo mogą być kłopoty z jego odnalezieniem. Dlatego lepiej zgłosić sprawę na policję lub do prokuratury, żeby mieć dowód.

Ochrona D.A.S.

Dochodzenie swoich praw jest jednak trudne, wiąże się z dużą ilością niepotrzebnego stresu i trwa zdecydowanie za długo. Dlatego warto mieć sprzymierzeńca w postaci polisy ?Ochrona Prawna Rodziny?, dostępnej w ofercie D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

Każda osoba posiadająca polisę ubezpieczenia ochrony prawnej D.A.S. uczestnicząca w imprezie masowej (strefy kibica) lub sportowej imprezie masowej (mecze na stadionie) będzie mogła liczyć na ochronę w następującej sytuacji:

 

  • dochodzenia odszkodowania za uszkodzenie ciała lub mienia od innego uczestnika imprezy,
  • dochodzenia odszkodowania za uszkodzenie ciała lub mienia od organizatora imprezy,
  • dochodzenia odszkodowania za uszkodzenie ciała lub mienia od służb zabezpieczających, medycznych,
  • obrony w sprawie o wykroczenie albo sprawie karnej w sytuacji jeżeli będzie to przestępstwo (wykroczenie) nieumyślne,
  • dochodzenia odszkodowania za uszkodzenie ciała lub mienia z dobrowolnego ubezpieczenia uczestnika imprezy (np. ubezpieczenie NNW, na życie).

W ramach polisy osobie poszkodowanej przysługiwać będzie ochrona w zakresie prowadzenia postępowania przedsądowego, mającego na celu uzyskanie należnego odszkodowania. Jeśli do porozumienia nie dojdzie, firma D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. pokryje koszty dochodzenia roszczeń od podmiotów odpowiedzialnych na drodze sądowej. Także wtedy, gdy w tłumie rozentuzjazmowanych kibiców ucierpi partner lub dzieci osoby ubezpieczonej.


Similar Posts