Bior?c udzia? w konkursach SwiatObrazu.pl przekazujesz 1 grosz na Fundacj? Azylu pod Psim Anio?em

Wakacje to wyj?tkowo ci??ki okres dla domowych pupili. Wielu w?a?cicieli psów i kotów pozbywa si? ich wyje?d?aj?c na urlop. Porzucanie zwierz?t w okresie letnim powtarza si? co roku, a ich liczba wzrasta w porównaniu z ubieg?ymi latami.

Redakcja SwiatObrazu.pl przeka?e Fundacji Azylu pod Psim Anio?em 1 grosz za ka?d? zg?oszon? fotografi? do jednego z obecnie trwaj?cych konkursów w serwisie SwiatObrazu.pl: "Wodne skojarzenia", "Lato kolorów" lub "Podró?ujesz? Poka? swoje zdj?cia i wygraj torby Lowepro".

15 wrze?nia 2012 roku podsumujemy ilo?? zg?oszonych zdj?? i przeka?emy powsta?? kwot? Fundacji Azylu pod Psim Anio?em. Teraz mo?ecie pomóc w adopcji zwierz?t ze schroniska - wystarczy, ?e wybierzecie swoje najlepsze zdj?cia i zg?osicie je na wybrany konkurs.


By zg?osi? fotografi? do którego? z konkursów, nale?y zalogowa? si? (lub zarejestrowa? i zalogowa?) w serwisie SwiatObrazu.pl, a nast?pnie doda? zdj?cie do odpowiedniej kategorii konkursowej w profilu u?ytkownika.


"Wodne skojarzenia"

Konkurs "Wodne skojarzenia" daje mo?liwo?? twórczej interpretacji tematu roli wody w naszym ?yciu. Poka? czym dla Ciebie jest woda, jakie budzi skojarzenia, jakie obrazy podsuwa Ci wyobra?nia. Dla laureatów przewidziano nast?puj?ce nagrody:

  •     I miejsce 2000 z? netto
  •     II miejsce 1500 z? netto
  •     III miejsce 1000 z? netto20 wyró?nie? to nagrody przyznane przez redakcj? SwiatObrazu.pl w postaci dost?pu do wybranego b?yskawicznego e-kursu spo?ród nast?puj?cych tytu?ów:Regulamin

Galeria konkursowa

Konkurs trwa do 31 sierpnia 2012 roku.

 
"Podró?ujesz? Poka? swoje zdj?cia i wygraj torby Lowepro"

Konkurs "Podró?ujesz? Poka? swoje zdj?cia i wygraj torby Lowepro" to szansa na zaprezentowanie kadrów, w których zamkn?li?cie swoje wspomnienia z odwiedzonych miejsc. Wybierz swoje najciekawsze fotografie i zaprezentuj je w jednej z trzech konkursowych kategorii: reporta?, portret, krajobraz. Czekaj? nagrody:

  •     I miejsce w  trzech kategoriach konkursowych: reporta?, portret, krajobraz - LOWEPRO DSLR Video Fastpack 150 AW
  •     II miejsce w  trzech kategoriach konkursowych: reporta?, portret, krajobraz - LOWEPRO  Photo Traveler 150
  •     III miejsce w trzech kategoriach konkursowych: reporta?, portret, krajobraz - LOWEPRO Event Messenger 150 (czytaj test)


Regulamin

Galeria konkursowa

Konkurs trwa do 29 wrze?nia 2012 roku.

 
"Lato kolorów"

Konkurs "Lato kolorów" stanowi ?wietn? okazj? do rozwijania w sobie wra?liwo?ci na kolory oraz ?wiadomo?ci ich wp?ywu na nas. Poka?, jakie kolory otaczaj? Ci? tego lata i walcz o nagrody:

  •     I miejsce Tablet Bamboo Fun M z dodatkowym zestawem Wireless Kit
  •     II miejsce Tablet Bamboo Fun S z dodatkowym zestawem Wireless Kit
  •     III miejsce Tablet Bamboo Pen & Touch z dodatkowym zestawem Wireless Kit


Regulamin

Galeria konkursowa

Konkurs trwa do 17 wrze?nia 2012 roku.


Informacja pochodzi z Internetowego Dziennika o Fotografii i Wideo SwiatObrazu.pl

Authors

Related posts

Top