Miłość Wiadomości branżowe

Katalog Egzotyka 2012/13 Rainbow Tours na iPadzie

Rainbow Tours uruchomi? aplikacj? prezentuj?c? katalog Egzotyka 2012/13 dla tabletów iPad. Aplikacja jest bezp?atna i mo?na j? pobra? przez sklep internetowy App Store.

Postarano si?, aby forma katalogu by?a dla odbiorców jak najbardziej przyst?pna , dlatego stanowi ona niemal wierne odwzorowanie wersji drukowanej. Zyskano dzi?ki temu mo?liwo?? wymiennego korzystania z obu wersji, poniewa? maj? taki sam uk?ad, tre?? oraz numeracje stron. U?atwia to równie? komunikacj? pomi?dzy klientami a dzia?em sprzeda?y przy dokonywaniu zamówienia.

Twórcy aplikacji zapewniaj?, ?e jest to pierwsza tego typu publikacja ( na dzie? publikacji ) dost?pna w tej formie na iPada. Za?o?eniem jest mo?liwo?? jej ?ci?gni?cia i korzystania dok?adnie tak samo jak z ebooka w dowolnym momencie bez koniczno?ci dost?pu do internetu i odwiedzania biura. Klienci po zapoznaniu si? z ofert? mog? przej?? bezpo?rednio do systemu rezerwacyjnego w którym dokonuj? rezerwacji wybranej przez siebie wycieczki lub hotelu. W tym wypadku niezb?dne jest ju? po??czenie z internetem.

Aplikacja z katalogiem Egzotyka 2012/13 dost?pna jest w linku:

http://itunes.apple.com/pl/app/rt-egzotyka-2012/id539925846?mt=8&ls=1

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #dla   #nowe   #zdj